niedziela, 30 stycznia 2022

MOZAIKA z papieru

 MOZAIKA - kompozycja z barwnych kamieni, szkła lub ceramiki - jest techniką wywodzącą się ze starożytności. Wzór mozaiki tworzą kunsztownie ułożone tessery, czyli wielobarwne kostki różnych kształtów. Mozaikami ozdabia się sklepienia (sufity), ściany, posadzki a także meble i inne przedmioty użytkowe. 

      

Na lekcjach plastyki wykorzystać możemy tę technikę tworząc różnobarwne kompozycje z papieru. 

Jak zrobić MOZAIKĘ z papieru? 

Potrzebować będziemy: 

- papier kolorowy,

- tekturkę lub kartkę z bloku technicznego,

- nożyczki i klej 


 

 
 
Przykładowe prace: 
 
 
  

   
     
  


 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

niedziela, 2 stycznia 2022

SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI

 Sztuka starożytnej Grecji miała wpływ na całą późniejszą sztukę – od starożytnego Rzymu do współczesności. Bez wątpienia warto poznać ją, począwszy od fascynujących mitów, aż po wspaniałe dzieła architektoniczne, rzeźbiarskie i malarskie.

Sztukę starożytnej Grecji dzielimy na trzy okresy:
– okres archaiczny
 
Pierwsze igrzyska olimpijskie - 776 r. p.n.e. 
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie 776 p.n.e.
 
Woźnica z Delf
woźnica z Delf
  
 
 – okres klasyczny   
Partenon w Atenach
Partenon
 
 
teatr w Epidauros
Teatr w Epidauros
 
  Portret poetki (Safony ?)
Dyskobol                         Portret (fresk) 

 
– okres hellenistyczny
Agesander, Polidor i Atenodor z Rodos, grupa Laokoona (Muzea Watykańskie)
Grupa Laokona 
Zapoznajcie się bliżej z kulturą i sztuką Grecji  
 


Malarstwo Greckie zasłynęło głównie poprzez malarstwo wazowe, rozróżniamy tu dwa style
- czarnofigurowy                 - czerwonofigurowy
 
Waza w stylu czarnofigurowym -  z przedstawieniem Achillesa i Ajaksa grających w kości   
 
 
 
 
 
 
Zadanie plastyczne: Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą wazę grecką techniką wydrapywanki 
 
Przykładowe prace: 

     

Potrzebne będą:
- tęczowe (magiczne) bloki 
 
lub
- samodzielnie przygotowane kartki
 (kartka A4, pastele olejne lub kredki woskowe, czarna farba)
 
 jak je zrobić zobaczcie tu ↓
 


 
 
 
 
 

 
 

piątek, 14 maja 2021

ŚREDNIOWIECZE

Mapa Europy X w.
 

Średniowiecze jest epoką obejmującą aż 1000 lat (od V do XV wieku) 

 

 Podział chronologiczny Średniowiecza:

 

Wczesne Średniowiecze (V-X w.)

Jest to okres pograniczny. W sztuce łączono tradycje sztuki rzymskiej ze sztuką plemion germańskich oraz ze sztuką Wschodu – Bizancjum. Główną rolę odgrywało piśmiennictwo łacińskie. Kształtowały się idee, tematy i motywy, które były wykorzystywane w późniejszych etapach rozwoju epoki. 
 

Dojrzałe Średniowiecze (XI-XII w.)

W sztuce dominuje styl romański. W literaturze zaczyna się kształtować, obok piśmiennictwa łacińskiego, również twórczość w językach narodowych. (to zjawisko potrwa aż do końca XV wieku).

Schyłkowe Średniowiecze - tzw. Jesień Średniowiecza (XIV-XV w.)

W sztuce dominuje styl gotycki. Pojawiają się pierwsze zwiastuny kolejnej epoki.

 

 

 

 

SZTUKA

 

romańska i gotycka