piątek, 14 maja 2021

ŚREDNIOWIECZE

Mapa Europy X w.
 

Średniowiecze jest epoką obejmującą aż 1000 lat (od V do XV wieku) 

 

 Podział chronologiczny Średniowiecza:

 

Wczesne Średniowiecze (V-X w.)

Jest to okres pograniczny. W sztuce łączono tradycje sztuki rzymskiej ze sztuką plemion germańskich oraz ze sztuką Wschodu – Bizancjum. Główną rolę odgrywało piśmiennictwo łacińskie. Kształtowały się idee, tematy i motywy, które były wykorzystywane w późniejszych etapach rozwoju epoki. 
 

Dojrzałe Średniowiecze (XI-XII w.)

W sztuce dominuje styl romański. W literaturze zaczyna się kształtować, obok piśmiennictwa łacińskiego, również twórczość w językach narodowych. (to zjawisko potrwa aż do końca XV wieku).

Schyłkowe Średniowiecze - tzw. Jesień Średniowiecza (XIV-XV w.)

W sztuce dominuje styl gotycki. Pojawiają się pierwsze zwiastuny kolejnej epoki.

 

 

 

 

SZTUKA

 

romańska i gotycka